2017 geguzes 30 ekskursijaTėvynės grožis prasideda nuo tėvų namų, nuo paukščio, čiulbančio sode, nuo rūpintojėlio, rymančio pakely... Mes nedažnai susimąstome, kokia graži mūsų Lietuva graži. O pažinti savo gražią šalį galime tik keliaudami, todėl šiltą ir saulėtą gegužės 30-osios rytą iškeliavome susipažinti su netoliese esančiu nuostabaus grožio Vilkijos miestu. Aplankėme neogotikinę Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia, pastatytą 1908 m., svečiavomės Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje, keltu kėlėmės per Nemuną.