2017 birzelio 21Birželio 21 d. ilgiausių metų, sveikatos ir laimės linkėjome mūsų gyventojoms Kazimierai Kirmonienei ir Aldonai Jančiūtei, sulaukusioms gražaus 80-ojo jubiliejaus.