2017 liepos 16Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigui Mindaugui Kairiui už labai gražų renginį Seredžiaus senelių globos namuose praėjusio sekmadienio popietę. Jo dėka mūsų globos namus aplankė tikrai gausus būrys atlikėjų - 46 asmenys, vadovaujami Kunigo Friedemann Schäfer su savo parapijos tikinčiųjų choru bei pučiamųjų orkestru. Šie mieli svečiai atvyko iš Pockau evangelikų liuteronų parapijos Erzgebirgen Regiono Vokietijoje. Lietuvoje jie lankėsi pirmąjį kartą.Kunigo Mindaugo Kairio draugystė su Kun. Friedemann užsimezgė 2000 m., tęsiant teologijos studijas Leipzigo universitete.Mūsų globotiniai ir darbuotojai buvo sužavėti svečių profesionaliai atliekamomis giesmėmis.