2017 rūtaMuzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. (Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis). 

Štai kaip linksmai mūsų gyventojai leido antradienio popietę. Gyventoja Rūta grojo linksmus kūrinius akordeonu. Užimtumo kambaryje netilo gyventojų dainos ir plojimai.