Socialinio darbo tarnybos tikslas - suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą senelių namų gyventojams, stiprinti gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinti socialinio savarankiškumo  galimybes, saugoti gyventojų privatumą ir taip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

Pagyvenusius žmones aptarnaujančią komandą sudaro vyr. socialinis darbuotojas,  socialinis darbuotojas ir socialinių darbuotojų padėjėjai bei užimtumo specialistė, p. (darbuotojų funkcijos).

Skyriaus uždaviniai:

 • gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą;
 • užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą;
 • suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla;
 • sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką;
 • skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę;
 • aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;

Socialinis darbas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užimtumo ir darbo terapijos užsiėmimai, žaidimų terapija, dvasinių poreikių tenkinimas. Gyventojams, pajėgiantiems ir norintiems individualiai atlikti smulkius buitinius darbus, yra sudaromos sąlygos tai atlikti.

Socialinių darbuotojų teikiamos bendrosios paslaugos:

 • bendravimas
 • tarpininkavimas
 • teisių ir interesų atstovavimas
 • konsultavimas
 • socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas
 • individualių poreikių įvertinimas
 • dvasinių poreikių tenkinimas ir kt.

Darbo terapijos paslaugos, skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojus fiziškai aktyvius, skatinti juos užsiimti malonia veikla, apsitarnauti patiems, priprasti ir išmokti naudotis kompensacine technika.

Darbo terapijos pobūdis:

 • aplinkos tvarkymas
 • gėlių ir sodo priežiūra
 • kambario tvarkymasis
 • kita su darbu susijusi veikla
 • edukacinė veikla (periodikos, knygų skaitymas, paskaitos, stalo žaidimai).
sveikatos prieiuros paslaugos  socialinio darbo paslaugos laisvalaikio paslaugos maitinimo paslaugos busto paslaugos buities paslaugos