poezija03Mūsų miela poetė Aldona Sandarienė pakvietė gyventojus ir darbuotojus pasiklausyti savo kūrybos - tai eilės apie bėgantį laiką, apie jaunystės metus, motinos paveikslą, gimtinės grožį ir artimųjų netektis. Kadangi metams bėgant, Aldutės regėjimas silpsta, jos sukurtas eiles skaitė užimtumo specialistė Kristina. Klausytojai poetei linkėjo smagios plunksnos, daug minčių, įdomių susitikimų, kad kūrybinė ugnis neblėstų.