gimtadienis032Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajų,
Nors smilkiniuos pražydo sruogos sidabru,
Laimingi būkite sulaukę šios garbingos sukakties,
O akys ir toliau gyvenimo ugnim spindės!
Ilgiausių metų giedojome, linkėjome sveikatos, daug metų gerų mūsų mieliems gyventojams Aldonai Sandarienei ir Vladui Antanavičiui.