ridenimas21Per Velykas kiaušinius mušėme, todėl, kad norėjome padėti gyvybei greičiau atsirasti žemėje. O kad gyvybe pasidalintume su žeme, kuri po žiemos pavargusi, kiaušinį ridename. Trečiąją Velykų dieną susirinkome ridenti margučius, pasivaišinti pyragais ir pasilinksminti.