posmai05Mūsų poetė Aldona Sandarienė tęsėjo pažadą - kas mėnesį organizuoti poezijos popietes ir dovanoti naujausius poezijos posmus savo kūrybos mylėtojams. Šilto ir nuoširdaus pašnekesio metu poetė apgailestavo, kad jos regėjimas neleidžia pačiai perskaityti savo sukurtų eilių. Klausytojų širdis jaudino vaizdingai išsakytos mintys apie kasdienybę globos namuose, artimųjų ilgesys, meilė tėvynei, gamtos grožiui. Visi susirinkusieji dėkingi poetei už taurią dvasinę dovaną.