sertifikatas 2021Mes įveikėme krūvas dokumentų, nuolat mokėmės ir esame pasiryžę tobulėti, gilinti savo žinias, ieškoti naujų kelių teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Mūsų pastangos buvo įvertintos.  2021 m. liepos 1 d. mes papildėme socialinių paslaugų sektoriaus lyderiaujančių organizacijų gretas - mūsų globos namai buvo sertifikuoti EQUASS kokybės  sertifikatu. Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.