ilgiausiu21Praėjusį šeštadienį garbų – 102 metų gimtadienį minėjo mūsų miela gyventoja Bronė Kučinskienė. Sukaktuvininkei sveikatos ir dar ilgesnių gyvenimo metų linkėjo ne tik globos namų darbuotojai, gyventojai, bet ir jos buvusi globėja ir pagalbininkė Reginutė.