velyk22Didįjį trečiadienį globos namus aplankė Mūsų mylimas kunigas Seredžiaus parapijos klebonas Linas Šipavičius. Maldos kambaryje buvo aukojamos Šv. mišios. Kunigas aplankė visus pageidaujančius savo kambariuose, klausėsi išpažinčių ,bendravo su gyventojais, teikė Ligonių sakramentus,. Kunigas visiems linkėjo sveikatos, ramybės gražių ir prasmingų švenčių, artimųjų meilės ir Dievo palaimos.