2017 susirinkimasSpalio 17 d. įvyko įstaigos darbuotojų visuotinis susirinkimas, kuriame aptarti einamieji reikalai, slaptu balsavimu išrinkta Darbo taryba.