2018 swebankTai, kad dalinimasis ir rūpinimasis kitais sukuria laimės jausmą, nėra naujiena. Teigiama, kad žmonės, kurie prisideda prie kilnios idėjos, taip pat yra savotiški angelai, nes išsaugoti ir puoselėti dėmesį ir pagalbą žmogui yra labai svarbu. Šį rytą pasidalinti po didelį gerumo lašą atskubėjo gausus būrys moterų bei merginų iš Vilniaus AB Swedbank. Seneliams ir darbuotojams viešnios atvežė dovanų. Svarbiausios dovanos seneliams, žinoma, yra dėmesys ir širdžių šiluma. Jie gali pasijausti mylimi , reikalingi, neatstumti... Būkite laimingos, darydamos gerus darbus, džiugindamos vienišus ir likimo nuskriaustuosius!