Pareigybė 2017 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2018 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 805 1 1006 1063 1066  1065 
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) 461 10 541 584 567  585 
Medicinos personalas (gydytoja, slaugytoja, psichologė, dietistė) 307 2 525 564 565  494 
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) 503 2 564 634 637  646 
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) 375 7,75 439 453 453  443 

 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas