Pareigybė 2018 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2019 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 1006 1 1618 1521     
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) 541 10 828 819     
Medicinos personalas (gydytoja, slaugytoja, psichologė, dietistė) 525 1,75 704 610     
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) 564 2 894 886     
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) 439 7,75 644 685     

 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas