Pareigybė 2018 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2019 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 1006 1 1618 1521  1585   
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) 541 11 828 819  846   
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) 525 1,75 704 610  704  
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) 564 2 894 886   901  
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) 439 8,25 644 685  659   

 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas