marijona03Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės vilnimis.
Kovo 4 - ąją gražų 80 metų jubiliejų minėjo mūsų gyventoja Marytė Vaitkienė. Tą dieną ji sulaukė ne tik bendruomenės narių, darbuotojų, bet ir gausaus būrio artimųjų sveikinimų.