gintareNorime pasidžiaugti mūsų vyriausiosios socialinės darbuotojos Gintarės Rudienės pasiekimais. Ji atliko daug svarbių darbų, įrodančių socialinio darbuotojo aukštą profesinę kompetenciją ir socialinių darbuotojų atestacijos metu jai buvo suteikta antra kvalifikacinė kategorija.
Nuoširdžiausi kolektyvo sveikinimai Gintarei. Linkime , kad nepritrūktų jėgų, kantrybės, švelnumo ir supratimo, kasdien sprendžiant likimo nuskriaustų ar rūpesčių prislėgtų žmonių problemas.